Jak postupovat při poptávce a objednávce dílců SPIROLL

Pro rychlé a optimální zpracování obchodně-technické nabídky je třeba formulovat jednoznačnou poptávku a uvést místo stavby pro kalkulaci dopravy.

My na základě poptávky zpracujeme nabídku, která obsahuje technickou specifikaci předmětu nabídky s návrhem dodacích a platebních podmínek.


Soubor podkladů pro návrh nové skladby stropu

Pro návrh stropní konstrukce jsou potřebné informace o připravovaném objektu.

Základními podklady jsou:

Návrh stropní konstrukce zpravidla obsahuje výkres skladby stropu, specifikaci montážních pozic a statické posouzení. Tuto dokumentaci je třeba předložit statikovi objektu k odsouhlasení, aby se zamezilo možnosti vzniku chyby z důvodu výrobci neznámých souvislostí, popřípadě neúplných podkladů.


Závěr

Výrobce trvale rozvíjí technické know - how. To mu umožňuje technickým servisem
ovlivnit projektanta pro nalezení nejefektivnějšího řešení stropní konstrukce.
V této souvislosti doporučuje výrobce způsob objednávky / poptávky dle výše uvedeného.